در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 4 آبان 1400

برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید مشاور انجمن علمی –دانشجویی

جلسه هم اندیشی اساتید مشاور انجمن های علمی در روز چهارشنیه 1400/07/07 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن کنفرانس برگزار گردید.محورهای این هم اندیشی درخصوص فعالیت های بهتر انجمن ،جشنواره حرکت و انتخابات دبیران انجمن بود.

نظرات کاربران