در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

بر گزاری جشنواره (( جایزه ملی صنعت ورزش)) (ایده ها ودست آفریده های ورزشی)

سلام واحترام            

  به استحضار می رساند معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه فنی وحرفه ای با همکاری دانشگاه فنی وحرفه ای استان گلستان با هدف ترویج وتوسعه فرهنگ ورزشی ارائه ایده ها وتجهیزات کارآمد ورزشی که نتیجه فکری وتقویت تفکر خلاقانه بوده است؛نسبت به بر گزاری جشنواره  جایزه ملی صنعت ورزش

جایزه ملی صنعت ورزش
  (ایده ها ودست آفریده های ورزشی)  ویژه دانشجویان دانشگاه فنی وحرفه ای اقدام نموده است که در بستر مجازی برگزار خواهد شد.                 

  بخش های جشنواره                 

    1- تولیدات ورزشی           2- ایده پردازی در ورزش                    3-ترویج وتوسعه فرهنگی                                           

   گاهشمار جشنواره 1 آبان 1400 الی 30 آذر 1400                                           

     لینک دریافت آثار: https://golestan.tvu.ac.ir/handde

نظرات کاربران