در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

دانشجویان گرامی برای حضور در دانشگاه توجه فرمایید

دانشجویان گرامی
با توجه به برنامه ریزی های وزارت علوم جهت آموزش حضوری وایجاد زمینه های باز گشایی دانشگاهها، گام اول واکسیناسیون جامعه دانشجویان، اساتید وکارکنان دانشگاه می باشد. در این رابطه فرمی جهت جمع آوری آمار دانشجویان واکسینه شده آماده گردیده، لذا حداکثر تا چهارشنبه 12 آبان ماه از طریق لینک زیر اطلاعات خود را ثبت نمایید. ضمنا عدم تکمیل فرم، مشکلات آموزشی برای دانشجو ایجاد کرده وعواقب آن بر عهده خود فرد می باشد

https://yazd.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=3836

نظرات کاربران