در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

همایش پیاده روی در تاریخ 24 آبان 1400

همایش پیاده روی ، با حضور کلیه کارکنان، رئیس و معاونین مرکز در محوطه  و سالن ورزشی آموزشکده دختران یزد برگزار شد.

در این همایش ورزشی، نرمش و انجام حرکات ورزشی با مربی گری سرکارخانم حیدری از اساتید تربیت بدنی دانشگاه در سالن ورزشی آموزشکده برگزار گردید.  

روابط عمومی آموزشکده فنی دختران یزد

نظرات کاربران