در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

نتایج انتخابات انجمن علمی -دانشجویی معماری

با سلام

ضمن سپاس از دانشجویان فرهیخته ای که ما را در انتخابات انجمن علمی -دانشجویی معماری همراهی نموده اند نتیجه شمارش آراء به شرح ذیل می باشد:

 

خانم مبینا زارع مهرجردی دبیر انجمن 

فاطمه سادات موسوی زاده

مایده نظری

سارینا فروزنده

مهدیه شیبانی خبر

مهلا شکاری نژاد

ساجده دهستانی

اسماء محمدی علی آباد

آرزو آخوندزاده

عادله عبدالرضازاده

فاطمه زبان دان

 

 به عنوان اعضای  شورای مرکزی انجمن علمی -دانشجویی معماری  انتخاب شده ومعرفی می گردند.

 با آرزوی همت وتلاش این عزیزان وهمراهی شما دانشجویان گرامی

نظرات کاربران