در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

خشونت خانگی و مدارا مداری در خانواده

کانون همیاران سلامت دانشجویی با همکاری واحد مشاوره و سلامت آموزشکده فنی دختران یزد برگزار می کند:
وبینار آموزشی با موضوع خشونت خانگی و مدارا مداری در خانواده

زمان: شنبه ۶ اذر ساعت ۱۰ صبح

مدرس: سرکار خانم زهرا السادات بنی فاطمه
 کارشناسی ارشد مطالعات زن و خانواده

لینک ورود:
https://vc17.tvu.ac.ir:443/rs90f1k45jr9/

نظرات کاربران