در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

رشته مربی کودک

رشته کاردانی مربی کودک بر اساس ضوابط شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شده است. هدف از این رشته تأمین نیروی انسانی متعهد، متخصص و کارآموزی است که بتواند مراقبت، پرورش و آموزش غیر مستقیم کودکان سنین قبل از دبستان را عهده دار شود. با توجه به این که هسته اصلی شخصیت انسان در دوران کودکی شکل می گیرد و بنیان مفاهیم اخلاقی، اجتماعی، روانی، عاطفی و ذهنی دراین دوران رقم می خورد می توان به  اهمیت  بالا و جایگاه حساس این رشته  پی برد. مراقبت و پرورش صحیح از کودکان قبل از دبستان زمینه ساز رشد استقلال فردی، شکوفایی و بروز خلاقیت و ابتکار کودکان می گردد و آنان را برای ورود به دبستان آماده می سازد. با توجه به آمار روزافزون زنان شاغل و پرورش حساس کودکان در این دوره این رشته از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.

 

مدیر گروه مربی کودک:   

   سرکار خانم آسیه سادات مدرسی   ایمیل :modarresi.yazd@gmail.com

نظرات کاربران