در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

رشته حسابداری

 حسابداری سیستمی است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجتمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

 

 

 

 

مدیر گروه حسابداری:             سرکارخانم مریم فتاحی                            ایمیل: mfatahee56327@yahoo.com

نظرات کاربران