در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

رشته نقاشی

رشته نقاشی فضایی را ایجاد می‌ کند که هر دانشجوی خلاق متناسب با توان ، سلیقه ، دانش و ذهنیت خویش ، دنیای خاص آفرینندگی خود را در آن می‌ یابد و در نتیجه می‌ تواند آثاری را خلق کند که باعث تحول خود و در مرحله بعد جامعه‌اش گردد . این رشته‌ به‌ آموزش‌ سبک‌ های‌ برجسته‌ نقاشی‌ معاصر ایران‌ و جهان‌ می‌ پردازد و در کنار آن‌ دانشجویان‌ دروسی‌ مثل‌ طراحی‌ ، اطلاعات‌ و مبانی‌ هنرهای‌ تجسمی‌ ، تاریخ‌ هنر و تاریخ‌ عمومی‌ نقاشی‌ را می‌ گذرانند . یک‌ دانشجوی‌ رشته‌ نقاشی‌ در طی‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌ می‌ آموزد که‌ خوب‌ ببیند ، تحلیل‌ کند ، دانش‌ خود را وسعت‌ ببخشد و آنچه‌ را که‌ یاد گرفته‌ است‌ در سطوح‌ مختلف‌ اشاعه‌ بدهد .

 

 

مدیر گروه نقاشی:      آقای گلویی زاده                                ایمیل: jalil.galooei@gmail.com

نظرات کاربران