در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

رشته صنایع شیمیایی

رشته شیمی دارای دو بخش علم شیمی و صنایع شیمیایی است که علم شیمی به عنوان یکی از علوم پایه زیر بنای علوم مختلفی همچون بیولوژی، بیوتکنولوژی، پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی و رشته‌های متعدد مهندسی است.

اما صنایع شیمیایی عبارت است از صنایع‌ای که در آن واکنش شیمیایی انجام می‌گیرد که در طی آن مواد اولیه تبدیل به محصولات کاربردی می‌شودکه خواص این مواد تا حدودی با مواد اولیه متفاوت است.

 

 

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

 • انتقال و توزیع مواد شیمیایی را انجام دهد.
 • تصفیه آب مورد نیاز صنایع شیمیایی را انجام دهد.
 • نصب دستگاه ‌های صنایع شیمیایی را انجام دهد.
 • جریان تولید را بررسی کند
 • برنامه ریزی و سازماندهی مراحل کار و کنترل آن ار انجام دهد.
 • جدا سازی مواد را با روش‌های مختلف انجام دهد.

مشاغل در گرایش صنایع شیمیایی

بازارکار رشته صنایع شیمیایی بدلیل دامنه وسیع آن و نیاز روز افزون بخش صنعت به مود اولیه و محصولات، همیشه دارای پتانسیل جذب بالا است.

 • تکنسین شیمی
 • تکنسین پالایاش گاز
 • تکنسین بخش تولید
 • تکنسین آزمایشگاه
 • تکنسین رزین، صمغ هاوپلاستیک خام
 • متصدی خط تولید مواد پاک کننده
 • متصدی کاغذ سازی
 • متصدی واحد تصفیه آب
 • سرپرستی واحد رنگ و لاک

مدیر گروه صنایع شیمیایی:       سرکار خانم مذهب                        ایمیل:  malihe.mozaheb@yahoo.com

نظرات کاربران