در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

رشته تبلیغات و بازاریابی

تبلیغات و بازاریابی در جهان رقابتی امروز بسیار با اهمیت و مهم می باشد. افراد فعال در حوزه تبلیغات و بازاریابی برای موفق شدن باید از یک سو آگاهی گسترده و درک عمیقی از اصول، مفاهیم، روش ها و شیوه های عملی تبلیغاتی داشته و از سوی دیگر در تدوین طرح ها و برنامه های بازاریابی، اجر و ارزشیابی آنها در جهت اهداف تعیین شده، مهارت و توانایی کافی داشته باشند.

دوره کاردانی ناپیوسته تبلیغات و بازاریابی با این هدف ایجاد شده است که دانشجویان آن بتوانند با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت های عملی در تبلیغات و بازاریابی، امور محوله در مشاغل مرتبط را به خوبی انجام دهند.

 

توانایی های کاردان تبلیغات و بازاریابی
 
پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تبلیغات و بازاریابی ، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :
  • ارتباط با رسانه ها و خرید رسانه ای

  • همکاری در برنامه ریزی تبلیغاتی

  • شناخت مخاطب

  • همکاری با مدیر بازاریابی

  • اداره جلسات

  • شناخت انتشارات

  • شناخت شیوه های ارتباط با مخاطب

  • شناخت انواع تبلیغات

  • شناخت اهداف تبلیغات و بازاریابی

  • شناخت نقش هنر در تبلیغات

 

نظرات کاربران